Legian Beach on Nyepi Day

The famous Legian Beach, desolated on Nyepi Day